Over ons

Kilalo is een feitelijke vereniging, actief in België.

Kilalo wil jongeren met een Afrikaanse afkomst begeleiden, ondersteunen en inspireren op het gebied van onderwijs, cultuur en vrijetijdsbesteding.

Onze missie

Opgroeien tussen twee culturen roept veel vragen op:

 • Vanwaar komen mijn ouders?
 • Wie ben ik binnen deze samenleving?
 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • ….

Kilalo wil Afrikaanse jongeren begeleiden, ondersteunen en inspireren zowel op het gebied van onderwijs als op socio-cultureel vlak. Zo willen we jongeren hun dubbele identiteit laten ervaren als een echte verrijking en hen laten inzien dat ze tijdens hun levenspad een brug kunnen vormen tussen de verschillende culturen in onze multiculturele maatschappij.

Onze visie:

Jongeren met een dubbele identiteit kunnen een unieke brugfunctie vervullen tussen de culturen. Wanneer deze jongeren op de hoogte zijn van de cultuur van hun voorouders, zullen ze zich beter kunnen plaatsen binnen de samenleving. Dit zal hun participatie verhogen. De bedoeling is de “wij versus zij” mentaliteit te vervangen door de “wij” mentaliteit.

Kilalo wil ervoor zorgen dat deze jongeren opgroeien tot geëngageerde wereldburgers die opkomen voor het algemene belang, werken naar een betere wereld voor iedereen en een brug vormen tussen:

 • het individu en zijn etnische afkomst.
 • het individu en de maatschappij waarin hij leeft (op vlak van school, werk, sport,…)
 • allerlei mensen, van verschillende afkomst en van verschillende leeftijden (ouders-studenten-tieners-kinderen).
 • de academische – en professionele wereld.

Doelgroep:

De leeftijdscategorieën:

 • Lager Onderwijs: 6 – 12 jaar (leesboeken, huiswerkbegeleiding, uitstappen)
 • Secundair Onderwijs: 12 – 18 jaar (identiteitsvorming, studiekeuzebegeleiding, uitstappen)
 • Hoger Onderwijs: 18 – 25 jaar (peterschap, stap naar professioneel leven, rolmodelfiguur vervullen)

 

kilalo3-trans