Cultuur

Over Luik Cultuur

Kilalo wil Afrikaanse jongeren begeleiden, ondersteunen en inspireren op socio-culturele vlak zodat de jongeren hun dubbele identiteit ervaren als een echte verrijking. Kilalo wenst deze doelstelling te bereiken door cultuur bij te brengen op een ontspannende en attractieve manier.

Kilalo wil bovendien de eigenschappen van de cultuur waarin kinderen en jongeren zijn opgegroeid en hun land van herkomst op een creatieve manier bespreken (d.m.v. workshops rond dans, slam poetry, theater en meer). Wij trachten eveneens jongeren te laten uitrusten met essentiële kennis, vaardigheden en attitudes opdat ze op hun levenspad een brug kunnen vormen tussen de verschillende culturen in onze multiculturele maatschappij.

In het culturele luik, wil Kilalo ook gesprekken aangaan over twijfels, frustraties en problemen waarmee kinderen geconfronteerd worden (bijvoorbeeld een dubbele identiteit die ze ervaren, het gebrek aan familiale steun en begrip, het geconfronteerd worden met racisme, armoede en uitsluiting.