Vrije Tijd

Over Luik Vrije Tijd

Uit onderzoek wordt vastgesteld dat georganiseerde vrije tijdbesteding een positieve rol speelt in de identiteitsontwikkeling en zelfstandigheid van jongeren. Er wordt bovendien vastgesteld dat jongeren met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn in het georganiseerde vrijetijdsaanbod.
In het luik vrijetijdsbesteding wilt Kilalo daarom bijdragen aan de ontwikkeling van Afrikaanse jongeren door vrijetijdsactiviteiten aan te bieden tegen een laagdrempelige prijs. Kilalo tracht dit te doen door 2-wekelijks verschillende activiteiten te organiseren zoals: uitstappen, sportdag, bezoek aan een boerderij enz